Aanbiedingsbrief bij maandrapportage december 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de maandrapportage Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet over december 2021: 'Voortgangsoverzicht Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Aanbiedingsbrief bij maandrapportage december 2021 - Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 75 kB)