Antwoorden op Kamervragen over Voortgang Omgevingswet december 2021

Minister de Jonge ( VRO) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op de schriftelijke vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de brief van de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties d.d. 14 december 2021 over de ‘Voortgang Omgevingswet december 2021’. Een afschrift van deze brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Antwoorden op Kamervragen over Voortgang Omgevingswet december 2021 (PDF | 17 pagina's | 785 kB)