Kamerbrief over hoofdlijnen beleid minister EZK kabinetsperiode Rutte-IV

Minister Adriaansens (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid dat de minister van EZK in deze kabinetsperiode wil voeren op basis van het coalitieakkoord 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over hoofdlijnen beleid minister EZK kabinetsperiode Rutte-IV (PDF | 13 pagina's | 668 kB)