Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022

Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van OCW voor het begrotingsjaar 2022. De wijziging van de begroting is nodig vanwege de herverkaveling van de maatschappelijke diensttijd, het coronasteunpakket voor de culturele en creatieve sector en de kwijtschelding van publieke schulden van gedupeerden van de problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

Memorie van toelichting bij wetsvoorstel 5e incidentele suppletoire begroting OCW 2022 (PDF | 12 pagina's | 139 kB)