Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting JenV 2022 vanwege inzet CTB

Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van JenV aan voor het begrotingsjaar 2022. De wijziging van de begroting is nodig vanwege naleving, controle en handhaving bij de inzet van het coronatoegangsbewijs (CTB; ook wel coronapas).

Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting JenV 2022 vanwege inzet CTB (PDF | 2 pagina's | 72 kB)