Kamerbrief over nota n.a.v. het verslag over verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Minister Kuipers (VWS) biedt de Eerste Kamer de nota n.a.v. het verslag inzake voorstel van wet houdende wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring vierde verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan.

Kamerbrief over nota n.a.v. het verslag over verlenging geldingsduur Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (PDF | 17 pagina's | 937 kB)