Antwoorden vragen over wijzigingsbesluit industriële emissies Bal

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over de wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het besluit actualiseert enkele regels op het gebied van industriële emissies en scherpt deze aan. De vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hadden hierover vragen gesteld.

Antwoorden vragen over wijzigingsbesluit industriële emissies Bal (PDF | 3 pagina's | 329 kB)