Antwoorden op Kamervragen over evaluatie Uniforme Rekenmethodiek bij pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de evaluatie van de Uniforme Rekenmethodiek (URM). De Eerste Kamerfracties van CDA en PvdA hebben deze vragen gesteld.

Antwoorden op Kamervragen over evaluatie Uniforme Rekenmethodiek bij pensioenen (PDF | 3 pagina's | 187 kB)