Kamerbrief beleidsreactie op advies Onderwijsraad over verstrengeling publiek en privaat aanbod funderend onderwijs

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) geeft zijn beleidsreactie op het advies 'Publiek karakter
voorop' van de Onderwijsraad. Hij doet dit op verzoek van de vaste Tweede  Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Het rapport gaat over de risico's van de verstrengeling van publiek en privaat aanbod in het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Het geeft hiervoor adviezen.

Kamerbrief beleidsreactie op advies Onderwijsraad over verstrengeling publiek en privaat aanbod funderend onderwijs (PDF | 8 pagina's | 447 kB)