Beslisnota bij Kamerbrief over Bijsturing NP Onderwijs - verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Bijsturing NP Onderwijs - verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn (PDF | 12 pagina's | 3,2 MB)