Kamerbrief over NP Onderwijs, verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over enkele besluiten over het Nationaal Programma Onderwijs (NP Onderwijs). Hij gaat daarbij in op de verdeling van de middelen, het verlengen van de looptijd van het programma en de overgang van het NP Onderwijs naar de maatregelen uit het coalitieakkoord. Een beslisnota stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over NP Onderwijs, verdeling middelen en verlenging van de bestedingstermijn (PDF | 9 pagina's | 379 kB)