Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na anderhalf jaar COVID-19-crisis

Rapport over de leergroei van leerlingen in het primair onderwijs (PO) naar aanleiding van de 2 schoolsluitingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie. Het geeft een beeld van de ontwikkeling in de leergroei in vaardigheidsscores op de domeinen: begrijpend lezen, spelling, en rekenen-wiskunde. 

Vertraging in de leergroei in het basisonderwijs na anderhalf jaar COVID-19-crisis (PDF | 81 pagina's | 3,1 MB)