Impact Fit for 55 voorstel voor herziening RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland

Analyse van TNO over de Europese bindende groene waterstofdoelen voor de industrie. De Europese Commissie heeft voorgesteld om onder de herziene EU-richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II) bindende nationale doelen vast te stellen voor gebruik van hernieuwbare waterstof in de sectoren industrie (50% in 2030) en mobiliteit (2,6% in 2030). 

Impact Fit for 55 voorstel voor herziening RED op de vraag naar groene waterstof in Nederland (PDF | 31 pagina's | 1,0 MB)