Kamerbrief stand van zaken Fit for 55-pakket

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het krachtenveld en het verloop van de onderhandelingen over het Fit for 55-pakket.