Voedselverspilling in Nederland - monitor voedselverspilling update 2019

Minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van het terugdringen van voedselverspilling in Nederland.