Kamerbrief over Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer dat zij, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens, gemeenten wil toestaan om al tot uitbetaling van de eenmalige energietoeslagen over te gaan. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over Wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens (PDF | 2 pagina's | 89 kB)

Met het wetsvoorstel krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te kennen aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum.