Kamerbrief over ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het feit dat Nederland op 9 februari 2022 een ingebrekestelling heeft ontvangen over de omzetting in nationaal recht van Richtlijn (EU) 2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen (EPBD) en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EED). De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Kamerbrief over ingebrekestelling implementatie Richtlijn (EU) 2018/844 (PDF | 2 pagina's | 85 kB)