Kamerbrief bij Nationaal Water Programma 2022-2027

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Water Programma 2022-2027 (NWP) met de bijlagen. Hij doet dit mede namens de minister voor Natuur en Stikstof en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Hij gaat daarbij in op het programma, het coalitieakkoord en het wettelijke kader.

Kamerbrief bij Nationaal Water Programma 2022-2027 (PDF | 6 pagina's | 659 kB)

Bijlagen