Programma Noordzee 2022 – 2027

Het Programma Noordzee 2022-2027 richt zich op het bereiken van een duurzaam en veilig gebruik van de Noordzee dat bijdraagt aan de maatschappelijke, economische en ecologische doelstellingen van Nederland. Het plan is als bijlage onderdeel van het Nationaal Water Programma 2022-2027.

Programma Noordzee 2022 – 2027 (PDF | 164 pagina's | 2,3 MB)