Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: Eerste gezamenlijke acties voor de uitvoering van de Werkagenda voor culturele diversiteit op het werk

Dit document beschrijft afspraken over acties die vallen onder het thema culturele diversiteit op het werk. Bijvoorbeeld de zichtbaarheid van directeuren als rolmodellen vergroten.

Werkagenda Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt: Eerste gezamenlijke acties voor de uitvoering van de Werkagenda voor culturele diversiteit op het werk (PDF | 12 pagina's | 1,2 MB)