Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2021

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage toe van de Tracéwetplichtige projecten over de 2e helft van 2021. Hij doet dit mede namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Daarbij gaat hij in op de stikstofproblematiek.

Kamerbrief bij Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2021 (PDF | 3 pagina's | 225 kB)