Voortgangsrapportage Tracéwetplichtige projecten 2e helft 2021 (periode 1 juli 2021 tot 1 januari 2022)

De rapportage gaat over de voortgang  in de 2e helft van 2021 van de projecten die onder de Tracéwet vallen tot en met de vaststelling van het Tracébesluit. Het gaat daarbij om wegen en spoorwegen.