Ontwerpbesluit toeslag in bijzondere omstandigheden

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen in verband met toeslag vanwege voorgenomen transitie.

Ontwerpbesluit toeslag in bijzondere omstandigheden (PDF | 12 pagina's | 639 kB)