Kamerbrief stand van zaken overbrenging en opvang Afghanen

Minister Hoekstra (BZ), minister Ollongren (Defensie) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) delen de stand van zaken van de overbrenging van personen uit Afghanistan die daarvoor in aanmerking komen met de Tweede Kamer. Ook gaan zij in op de voortgang van evaluaties en onderzoeken rond de Nederlandse inzet in Afghanistan.

Kamerbrief stand van zaken overbrenging en opvang Afghanen (PDF | 9 pagina's | 279 kB)