Nader rapport over wetvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel, standaardisering van het nabestaandenpensioen, aanpassing van de fiscale behandeling van pensioen en enige andere wijzigingen ten aanzien van pensioen (Wet toekomst pensioenen).

Nader rapport over wetvoorstel wijziging Wet toekomst pensioenen (PDF | 45 pagina's | 2,4 MB)