Kamerbrief reactie op advies programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

Kamerbrief reactie op advies programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens (PDF | 5 pagina's | 291 kB)