Kamerbrief bij Staat van het Onderwijs 2022

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Eerste en Tweede Kamer de Staat van het Onderwijs 2022 (SvhO). Dit is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs naar wat er goed gaat in het
onderwijs en naar waar verbeterpunten liggen. Zij geven daarbij hun reactie.

Kamerbrief bij Staat van het Onderwijs 2022 (PDF | 8 pagina's | 438 kB)