Aanbiedingsbrief bij antwoorden bij verslag TK studiesucces mbo

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen uit het schriftelijk verslag over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit WEB. WEB staat voor Wet educatie en beroepsonderwijs. Het ontwerpbesluit gaat over maatstaven voor studiesucces in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Aanbiedingsbrief bij antwoorden bij verslag TK studiesucces mbo (PDF | 1 pagina | 181 kB)