Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief G5 Bestuurlijk Overleg

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van zijn reactie op de brief van G5 Bestuurlijk Overleg. Hij doet dit op verzoek van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De brief ging over de prioriteit bij de ambities van het coalitietakkoord. Het gaat daarbij om samenwerking tussen de schoolbesturen in de 5 grote steden (G5).

Aanbiedingsbrief bij afschrift reactie op brief G5 Bestuurlijk Overleg (PDF | 1 pagina | 182 kB)