Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aansluitstrategie met betrekking tot het Platform Open Overheidsinformatie. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief over voorbereiding implementatie Wet open overheid (PDF | 6 pagina's | 323 kB)