Projectplan Monitor en benchmark Zorg Jonge Dieren

Dit project heeft tot doel om een diersoortspecifieke toezicht- en vergelijkend onderzoek voor zorg jonge dieren in de melkvee-, varkens- en melkgeitensector op te zetten.

Projectplan Monitor en benchmark Zorg Jonge Dieren (PDF | 19 pagina's | 487 kB)