Kamerbrief reactie op berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie ggz-aanbieders

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer een reactie op berichten over (voorgenomen) sluitingen en de financiële positie van aanbieders van geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Kamerbrief reactie op berichten over (voorgenomen) sluitingen en financiële positie ggz-aanbieders (PDF | 9 pagina's | 510 kB)