Kamerbrief over stand van zaken Fit for 55-pakket

Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken Fit for 55-pakket. Fit for 55 betreft het voorstel van de Europese Unie om in 2030 55% minder broeikasgassen te hebben.