Kamerbrief over SUWI-jaarverslagen 2021 UWV en SVB

Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over het oordeel op de jaarverslagen 2021 van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Kamerbrief over SUWI-jaarverslagen 2021 UWV en SVB (PDF | 2 pagina's | 138 kB)

SUWI = structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgesteld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).