Jaarverslag SVB 2021

Jaarverslag van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het jaar 2021.

Jaarverslag SVB 2021 (PDF | 99 pagina's | 3 MB)

SUWI = structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.UWV, gemeenten en sociale werkbedrijven voeren samen een aantal wettelijke taken uit voor werkzoekenden en werkgevers. Dit is vastgesteld in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (Wet SUWI).