Kamerbrief over eindevaluatie uitbreiding promotierecht

Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de evaluatie van de uitbreiding van het promotierecht uit 2017. Hierdoor kregen universitair (hoofd)docenten ( U(H)D’s) binnen het Nederlandse promotiesysteem de mogelijkheid om op te treden als promotor. Daarbij gaat hij in op de aanbevelingen uit de evaluatie en de vervolgstappen. Het evaluatierapport stuurt hij mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief over eindevaluatie uitbreiding promotierecht (PDF | 3 pagina's | 232 kB)