Eindevaluatie uitbreiding van het promotierech

Het rapport evalueert de uitbreiding van het promotierecht uit 2017. Hierdoor kregen universitair (hoofd)docenten ( U(H)D’s) binnen het Nederlandse promotiesysteem de mogelijkheid om op te treden als promotor.