Kamerbrief met 7e voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief met de 7e voortgangsrapportage van het wetgevingsproject nieuw Wetboek van Strafvordering. Op verzoek van de Vaste Tweede Kamercommissie van Justitie en Veiligheid (JenV) gaan zij in op de stand van zaken van het project.

Kamerbrief met 7e voortgangsrapportage wetgevingsprogramma nieuw Wetboek van Strafvordering (PDF | 19 pagina's | 398 kB)