Antwoord op Kamervraag over inhuur externe consultants

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op een vraag over het bedrag dat de rijksoverheid per jaar uitgeeft aan de inhuur van externe consultants. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (FvD) heeft deze vraag gesteld.

Antwoord op Kamervraag over inhuur externe consultants (PDF | 3 pagina's | 176 kB)