Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen

Beslisnota bij de Nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel dat de toekomst van de toekomst van de pensioenen regelt (voorstel Wet toekomst pensioenen; Wtp). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 7 pagina's | 559 kB)