Beslisnota bij Antwoorden op (resterende) Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen

Beslisnota bij de antwoorden van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) op (de resterende) schriftelijke vragen over het wetsvoorstel dat de toekomst van de pensioenen regelt (voorstel Wet toekomst pensioenen; Wtp). In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Antwoorden op (resterende) Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen (PDF | 1 pagina | 132 kB)