Kamerbrief over dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers

Staatssecretaris Van der Burg (JenV) en minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeren de Tweede Kamer over de versnelling van het interbestuurlijk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders en de ondersteuning van het Rijk. Zij doen dit mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast gaan zij in op een duurzaam perspectief voor de asielopvang en een nieuw dwingend juridisch instrumentarium. Tot slot gaan zij in op de mogelijkheden van asielopvang binnen de juridische regels op het gebied van ruimtelijke ordening.

Kamerbrief over dwingend juridisch instrumentarium opvang asielzoekers (PDF | 9 pagina's | 198 kB)