Kamerbrief over Evaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen Emissiebeleid 2016-2021

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 'Evaluatie ZZS-Emissiebeleid 2016-2022'. Het rapport evalueert het ZZS-Emissiebeleid in de jaren 2016-2022. Zij gaat in op belangrijkste bevindingen uit de evaluatie geeft aan op hoofdlijnen welke stappen zij verder zal ondernemen. ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het gaat hierbij om stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend of schadelijk voor het nageslacht zijn. Met het ZZS-emissiebeleid wil het kabinet voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen.

Kamerbrief over Evaluatie Zeer Zorgwekkende Stoffen Emissiebeleid 2016-2021 (PDF | 4 pagina's | 310 kB)