Evaluatie ZZS-emissiebeleid 2016-2021

Het rapport evalueert het ZZS-Emissiebeleid in de jaren 2016-2022. ZZS staat voor Zeer Zorgwekkende Stoffen. Het gaat hierbij om stoffen die bijvoorbeeld kankerverwekkend of schadelijk voor het nageslacht zijn. Met het ZZS-emissiebeleid wil het kabinet voorkomen dat deze stoffen in het milieu terecht komen.

Evaluatie ZZS-emissiebeleid 2016-2021 (PDF | 45 pagina's | 1,3 MB)