Antwoorden op Kamervragen over diverse jaarverslagen 2021 en verantwoordingsrapporten ARK

Minister-president Rutte stuurt zijn antwoorden op vragen van de vaste Tweede Kamercommissie voor BZ over diverse jaarverslagen van 2021 en verantwoordingsrapporten van de Algemene Rekenkamer (ARK) hierover. Een afschrift van deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Onderwerpen Kamervragen jaarverslagen en rapporten 2021

De Kamervragen die de minister-president beantwoordt gaan over het:

  • Jaarverslag van de Koning 2021;
  • Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2021;
  • rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij de Koning;
  • rapport van de Algemene Rekenkamer (ARK) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2021 bij het Ministerie van Algemene Zaken (AZ), het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).