Antwoorden op Kamervragen over emissies uit landbouw en uitspraak rechter over emissiearme stallen

De ministers Staghouwer (LNV) en Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen hun antwoorden op vragen over de publicatie 'Emissies naar lucht uit de landbouw berekend met NEMA voor 1990-2019' van de wetenschappers C. van Bruggen e.a., en over de uitspraak van 8 april 2022 door de rechtbank Oost-Brabant over emissiearme stallen. Emissie is de uitstoot van stoffen zoals ammoniak in bijvoorbeeld de veehouderij. NEMA is een meetmethode van deze emissies. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).

Antwoorden op Kamervragen over emissies uit landbouw en uitspraak rechter over emissiearme stallen (PDF | 10 pagina's | 477 kB)