Kamerbrief bij Monitor Gezondheid in de IJmond 2020

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek 'Gezondheid in de IJmond 2020' van de GGD Kennemerland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek betreft een gezondheidsmonitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof uit de basismetaalindustrie. Zij stuurt enkele rapporten van het onderzoek mee met de Kamerbrief.

Kamerbrief bij Monitor Gezondheid in de IJmond 2020 (PDF | 1 pagina | 183 kB)