Gezondheid in de IJmond 2020

Rapport van de GGD Kennemerland. Het rapport bevat een monitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof uit de basismetaalindustrie.

Gezondheid in de IJmond 2020 (PDF | 64 pagina's | 1,5 MB)