Gezondheid in de IJmond 2020


Rapport van de GGD Kennemerland. Het rapport bevat een monitor over hinder, bezorgdheid en chronische aandoeningen in gebieden met verschillende belasting van fijnstof uit de basismetaalindustrie.