Kamerbrief over aanbeveling van de commissie Van Aartsen over omgevingsdiensten en aanpak milieucriminaliteit

Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft de Tweede Kamer een toelichting over de vraag waarom zij de aanbeveling van de commissie Van Aartsen niet helemaal opvolgt. De commissie bevat rijkstoezicht aan op de omgevingsdiensten. Daarnaast informeert zij de Kamer over de lopende en afgeronde projecten in de bestrijding van milieucriminaliteit. Tot slot informeert zij de Kamer over het onderzoek naar de nalevingspatronen van Brzo-bedrijven. Brzo staat voor Besluit risico's zware ongevallen.

Kamerbrief over aanbeveling van de commissie Van Aartsen over omgevingsdiensten en aanpak milieucriminaliteit (PDF | 4 pagina's | 300 kB)