4e nota van wijziging op wetsvoorstel tot wijziging kostendelersnorm en banenafspraak

De nota bevat wijzigingen in het wetsvoorstel van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere wijzigingen (uitvoeren breed offensief).

4e nota van wijziging op wetsvoorstel tot wijziging kostendelersnorm en banenafspraak (PDF | 19 pagina's | 298 kB)